•  liječeni zubi će prije ili kasnije biti izvađeni – kilometrima daleko od istine, liječeni zubi mogu trajati cijelog života i biti pouzdani nosači protetskih nadomjestaka.
  •  ako zub ne boli, ne treba ga liječiti – mit iz doba kada nije postojala rentgen analiza. Danas  znamo da nijedan hronični proces (pa tako i granulom i cista) ne boli. To sigurno ne znači da zub “ne treba dirati” .
  •  bolje je zub izvaditi nego liječiti – nekima će se ovo učiniti kao privlačna opcija. No, sa  stanovišta  oralnog zdravlja i kasnije cijene nadomještanja izgubljenog zuba, liječenje je kudikamo  bolje rješenje.
  • ako se zub izbrusi za krunicu, treba ga liječiti – ovo apsolutno nije dokazano. Ponekad je potrebno liječiti zub tokom brušenja zuba, ali to vrijedi za slučajeve kada su zubi jako nagnuti te im se brušenjem nastoji ispraviti osovina.
  • liječnje zuba je bolno – današnji postupci lokalne anestezije gotovo su u potpunosti eliminirali  bilo kakvu neugodu tokom liječenja. Prolazne simptome osjetljivosti nakon što prođe djelovanje anestetika možemo lako kontrolirati lijekovima za bol.
  • trudnice trebaju izbjeći liječenje zuba – netačno. Bol, infekcija, i eventualni ljekovi za kontrolu  tih simptoma sigurno štete trudnici i nerođenom djetetu više od same terapije. Ipak,  preporučljivo je odgoditi bilo kakav zahvat tokom prvog tromjesečja.