Prvi korak je dobra dijagnostika (RTG) te svakako lokalna anestezija. Ponekad u nekim slučajevima (poput granuloma) ona nije potrebna jer je zub već “mrtav”.

Idući korak je uklanjanje karijesa.  Preskakanje ovog koraka značilo bi zadržavanje bakterija koje bi se dalje unosile u kanal zuba i stvarale probleme. Tek po uklanjanju karijesa krećemo u obradu korijenskih kanala kojih u jednom zubu može biti od 1 do 4. Naglasak je na znanju i iskustvu terapeuta koji   pronalazi sve kanale i utvrđuje moguće morfološke varijacije njihovog  položaja  i oblika. Tačna dužina kanala određuje se apeks lokatorom  (morita) kao najpreciznijim mjeračem, te rentgenskom snimkom , a kanali se mogu obraditi ručno ili mašinski.

Prije njihovog ispunjavanja kanali se steriliziraju natrijhipohloridom, a ukoliko se odlučimo na odgođeno punjenje kanala (nakon 5-7 dana ) u kanal ćemo staviti dezinficirajuću pastu na bazi kalcij-hidroksida. U narednoj posjeti definitivnim punjenjem (gutaperkom) omogućit će se hermetičko zatvaranje obrađenih kanala i onemogućiti dalje isijavanje bakterija u kost. U slučaju bilo kakvih komplikacija gutaperka se može lako izvaditi iz kanala, što je neobično važno.

Dakle, dolaskom na vrijeme i cijelim ovim postupkom možemo reći da se do 95% broja zuba može sačuvati od vađenja. Treba imati na umu da se definitivno zbrinjavanje zuba ispunom (plombom) radi u što kraćem roku. Ukoliko je zub destruiran do te mjere da prevazilazi kvalitetno zbrinjavanje ispunom tada se može uraditi i krunica ali tek po smirenju korijena tj. nakon 2-3 meseca.

Dolaskom na vrijeme i cijelim ovim postupkom možemo reći da se do 95% broja zuba može sačuvati od vađenja.