Želite posjetiti našu ordinaciju?

Ukoliko dolazite tramvajem, imate dvije mogućnosti. Izađite na tramvajskoj stanici Čengić Vila, pređite most Bosansko-Malezijskog prijateljstva (kod Bosmala), spustite se na desnu stranu I uz šetalište kraj Miljacke inastavite 150-200 metara nizvodno. Sa Vaše lijeve strane ćete primjetiti reklamu naše ordinacije. Druga mogućnost je da izađete na tramvajskoj stanici Otoka, pređete most (pored tržnog centra Merkur), te šetalištem  sada na lijevu stranu uz Miljacku nastavite uzvodno 250-300 metara. Sa Vaše desne strane primjetit ćete reklamu ordinacije.

Ukoliko dolazite automobilom, u blizini ordinacije se nalazi javna podzemna parking garaža gdje se parkiranje u toku dana naplaćuje 1KM po satu. Parking se nalazi pored tržnog centra Merkur na Otoci od kojeg je ordinacija udaljena svega 100-njak metara. Na platou iznad podzemne garaže je besplatni parking prostor ukoliko uspijete pronaći slobodno mjesto.

U svakom slučaju prije dolaska možete pogledati mapu i tačnu poziciju gdje se nalazimo.