Prva posjeta

Na prvom terminu  obavljamo klinički pregled  i  razgovar o ortodontskom problemu. Tada ćemo razmotriti da li je liječenje indicirano  u tom periodu  ili ćemo odrediti kada je to najprikladnije vrijeme liječenja. Ovaj termin obično traje oko 30-tak minuta.

Naravno, na ovom terminu  se daju i upute  za sanaciju eventualnih karioznih zuba  te upute za riješavanje drugih dentalnih problema (oralna higijena, parodontoloških i apikalnih lezija, snimanje odgovarajućih rtg snimaka i sl.).

Druga  posjeta

Na drugoj posjeti prikupljaju se neophodni podaci značajni za ortodontsko liječenje. To uključuje uzimanje otisaka vilica pravljenje fotografija lica i zuba, eventualno snimanje drugih rtg snimaka (telerentgen), detaljni klinički pregled te još neki drugi podaci. Svi prikupljeni  podaci se analiziraju i pravi se detaljan plan tretmana.

Katkada  se ove dvije faze mogu spojiti u jednu ako to situacija dozvoljava.

Treća posjeta

Nakon analize  i plana tretmana u ovoj posjeti se predočava detaljan plan liječenja. Ovo je i prilika za sva pitanja kako bi se pacijent što bolje informisao.

Ako se  donese odluka o početku liječenja terapija može da počne.