Ortodontsko liječenje može biti uspješno u bilo kojoj životnoj dobi. Odrasli posebno cijene prednosti lijepog osmijeha.

Svaki peti ortodonski pacijent je stariji od 21godine. Naravno tu su i neka ograničenja i potencijalni rizici kod  odraslih ortodnoskih pacijenata. Međutim,  najčešće je moguće postići i dobru funkciju i lijep osmijeh.   Tokom konzultacionih pregleda, potrebno je obratiti pažnju na neke faktore koji su značajni za ortodontski tretman odraslih.

Posebana pažnja posvećuje se potpornim tkivima: stanju gingive i koštanog fundamenta koji  moraju  biti dovoljno zdravi da izdrže umjerene sile stresa ortodontskog liječenja.

Tretman može trajati duže  za odrasle u odnosu na djecu koja su u periodu  rasta. Koštana  potpora  kod odraslih je čvršća i otpornija na pomjeranja zuba pa traži više vremena.  Neravnoteže između zuba i vilaca  kod odraslih pacijenata ponekad  trebaju i  vađenje zuba i / ili hirurške zahvate na zubima i vilicama.

Odrasli često traže ortodontske aparate koji su manje vidljivi nego tradicionalni (metalne bravice). Postoje mnoge mogućnosti za estetske ortodontske aparate  od  keramičkoh bravica, bravica koje su skrivene na jezičnoj površini zuba  i tzv. prozirnih ( izmjenjivih) udlaga.

Nema dobne granice za ortodontsko liječenje, ali s godinama se mogu javiti i neki medicinski problemi ili koristiti  neki lijekovi koji imaju utjecaja na uspjeh liječenja.