O ovoj vječnoj temi puno toga je rečeno za i protiv jedne i druge opcije. Navesti  ćemo samo ono što smatramo najvažnijim za pacijenta.

Poznato je da se živa iz amalgamskih ispuna s vremenom otpušta i taloži u organizam. To je činjenica. Provedena su brojna istraživanja koja su utvrdila razne negativne posljedice povišene razine žive u organizmu. Trovanje živom često uzrokuje i neobjašnjivi hronični umor. Živa iz amalgamskih plombi smanjuje broj T-limfocitnih stanica, jednu od najvažnijih komponenata našega imunosnog sistema. Danas imamo dokaze da se živa taloži i u mozgu i uzrokuje slične simptome kao Alzhemierova bolest.
Živa ima sposobnost da poremeti bakteri­je u crijevima i stvori otpornost na antibiotike. Vjeruje se da bi amalgamske plombe mogle biti suodgovorne za kandidijazu i širenje alergija koje se naglo javljaju kod osoba srednjih godina, kao i za opšti problem otpornosti na antibiotike i superklice, koji se javlja u cijeloj populaciji.

Možda Vam sve ovo zvuči malo pretjerano? Pa,ne znamo baš. Ovo što navodimo je ispitano kroz brojna naučna istraživanja i  što se tiče nas mi nemamo sumnje.

Gledajući iz prakse možemo i ovako reći:

  • Za napraviti amalgamski ispun treba ukloniti više zubne supstance nego za kompzitni ispun. Naime, amalgam se za zub  veže mehanički, odnosno potrebna je puno opsežnija preparacija zuba i otklanjanje dijela zdravog zubnog tkiva, dok se   kompozitni materijal veže hemijski za zub, veza je hermetički potpuna i odstranjuje se samo dio zuba zahvaćen karijesom. Nakon postave takvog ispuna zub je odmah u funkciji, odnosno nema potrebe čekati da se materijal stabilizira.
  • Amalgam je, što se tiče estetike, apsolutno inferioran naspram estetekih kompozitnih materijala. Dok amalgam dolazi   na trzište u svojoj sivoj boji u našoj ordinaciji mi koristimo  preko 30 različih nijansi boja kako bi što vjernije reproducirali prirodnu boju i oblik zuba.
  • Trajnost amalgamskih ispuna je uvjetno rečeno duža nego ona kompozitnih ispuna.Vidjeli smo mnoge amalgamske   ispune stare preko 10 -15 pa i više godina koji ispod sebe nisu imali karijesa. Realna trajnost kompozitnih (estetskih) ispuna je kraća u prosjeku se kreće od 5 do10 godina.

Sada ako se vratimo na početak i sijetimo se da amalgamski ispun konstantno otpušta živu, to će značiti  da se u zadnjih 15-20 godina dosta toga i nataložilo u organizmu. Isto tako velika većina starih amalgamskih ispuna je  prvobitno  prekrivala i karijesne lezije a pacijenti to nisu primjećivali. U ovakvoj situaciji vrijeme je činilo svoje i kada osjetite prve simptome tada je već kasno i potrebno je liječenje kanala.

Pa zašto se amalgam i dalje koristi?

  1. višestruko je jeftiniji je od kompozitnog materijala
  2. jednostavniji je za upotrebu i potrebno je puno manje vremena i znanja (edukacije) da se napravi  amalgamski ispun nego kompozitni.
  3. na bočnim zubima se ionako ne vidi koje je boje ispun, zar ne?

U našoj ordinaciji ne koristimo amalgam.

Na kraju da se samo malo još vratimo na trajnost kompozitnih ispuna. Željeli bi istaknuti i da trajnost ispuna najviše ovisi o Vašoj brizi i ažurnom provođenju oralne higijene i naravno znanju stomatologa i pravilnoj upotrebi kvalitetnih stomatoloških materijala. Npr. u našoj ordinaciji je uobičajeno korištenje koferdama koji omogućava izradu ispuna bez doticaja pljuvačke što neizmjerno povećava kvalitet i dugotrajnost ispuna. Također, koristimo samo najnovije kompozitne materijale nano tehnologije kao što su 3M ESPE Filtek Ultimate i Kerr Herculite XRV ultra (zemlje porijekla svih materijala u ordinaciji su isključivo USA, Japan i EU). Upotreba ovih materijala posljednje generacije garantuje pružanje vrlo kvalitetne usluge našim pacijentima kao i naš miran san.

Ono što vi možete učiniti da biste smanjili mogućnost nastanka karijesa je provođenje pravilne higijene usne šupljine i odgovarajući način ishrane. Naravno pored svega ovoga redovni kontrolni pregledi kod vašeg stomatologa, svakih 6 mjeseci do godinu dana, su od krucijalnog značaja za preveniranje nastanaka bilo kakvog problema, ili ukoliko je on i nastao, tada ga  saniramo u početnoj fazi, što je manje traumatično za pacijenta, a naravno i financijski isplativije. Na kraju, ima li šta bolje nego kad vam stomatolog kaže da je sve u redu, zar ne?