Naše usluge

Zubni ispun

“Uz najnoviju tehnologiju i personaliziran pristup, naš cilj je osigurati da svaki pacijent dobije najbolju moguću uslugu, stvarajući zdrav i blistav osmijeh koji će trajati godinama.”
280X45
Dr. Sadat Šabanović, Specijalista ortodoncije

Šta je karijes?

Zubni karijes jedna od najraširenijih bolesti današnjice (procjenjuje se da je oko 5% svjetske populacije pošteđeno je karijesa), ali niko se nije rodio sa karijesom i karijes nije nasljedan.

Karijes je oboljenje tvrdih zubnih tkiva zbog djelovanja bakterija. Pojavljuje se kad hrana koja obiluje karbohidratima (bomboni,mlijeko,čokolada itd.) često i dugo ostaje u kontaktu sa površinom zuba. Bakterije koje se nalaze u ustima se hrane tim karbohidratima i oslobađaju razne kiseline koje razaraju zubnu caklinu. Najčešća mjesta nastanka zubnog karijesa su jamice griznih površina stražnjih zuba te sva ona mjesta koja se otežano i nedovoljno čiste. Ne postoji lijek kojim se liječi nastali karijes i ako imate rupu u zubu ona se neće sama zatvoriti, naprotiv samo će se širiti. Zubno tkivo oštećeno karijesom ne može se regenerirati, već se jedino može ukloniti i nadomijestiti odgovarajucim materijalima, u obliku zubnog ispuna-plombe ili krunice.

U slučaju oštećenja zuba karijesom ili frakture (loma) zuba ili kod starog amalgamskog ispuna (crne plombe) ili određenih estetskih nepravilnosti potrebno je napraviti novi kompozitni ispun (bijelu plombu).

Crna ili bijela plomba?

O ovoj vječnoj temi puno toga je rečeno za i protiv jedne i druge opcije. Navesti  ćemo samo ono što smatramo najvažnijim za pacijenta.

Poznato je da se živa iz amalgamskih ispuna s vremenom otpušta i taloži u organizam. To je činjenica. Provedena su brojna istraživanja koja su utvrdila razne negativne posljedice povišene razine žive u organizmu. Trovanje živom često uzrokuje i neobjašnjivi hronični umor. Živa iz amalgamskih plombi smanjuje broj T-limfocitnih stanica, jednu od najvažnijih komponenata našega imunosnog sistema. Danas imamo dokaze da se živa taloži i u mozgu i uzrokuje slične simptome kao Alzhemierova bolest.
Živa ima sposobnost da poremeti bakteri­je u crijevima i stvori otpornost na antibiotike. Vjeruje se da bi amalgamske plombe mogle biti suodgovorne za kandidijazu i širenje alergija koje se naglo javljaju kod osoba srednjih godina, kao i za opšti problem otpornosti na antibiotike i superklice, koji se javlja u cijeloj populaciji.

Možda Vam sve ovo zvuči malo pretjerano? Pa,ne znamo baš. Ovo što navodimo je ispitano kroz brojna naučna istraživanja i  što se tiče nas mi nemamo sumnje.

Gledajući iz prakse možemo i ovako reći:

  • Za napraviti amalgamski ispun treba ukloniti više zubne supstance nego za kompzitni ispun. Naime, amalgam se za zub  veže mehanički, odnosno potrebna je puno opsežnija preparacija zuba i otklanjanje dijela zdravog zubnog tkiva, dok se   kompozitni materijal veže hemijski za zub, veza je hermetički potpuna i odstranjuje se samo dio zuba zahvaćen karijesom. Nakon postave takvog ispuna zub je odmah u funkciji, odnosno nema potrebe čekati da se materijal stabilizira.
  • Amalgam je, što se tiče estetike, apsolutno inferioran naspram estetekih kompozitnih materijala. Dok amalgam dolazi   na trzište u svojoj sivoj boji u našoj ordinaciji mi koristimo  preko 30 različih nijansi boja kako bi što vjernije reproducirali prirodnu boju i oblik zuba.
  • Trajnost amalgamskih ispuna je uvjetno rečeno duža nego ona kompozitnih ispuna.Vidjeli smo mnoge amalgamske   ispune stare preko 10 -15 pa i više godina koji ispod sebe nisu imali karijesa. Realna trajnost kompozitnih (estetskih) ispuna je kraća u prosjeku se kreće od 5 do10 godina.

Sada ako se vratimo na početak i sijetimo se da amalgamski ispun konstantno otpušta živu, to će značiti  da se u zadnjih 15-20 godina dosta toga i nataložilo u organizmu. Isto tako velika većina starih amalgamskih ispuna je  prvobitno  prekrivala i karijesne lezije a pacijenti to nisu primjećivali. U ovakvoj situaciji vrijeme je činilo svoje i kada osjetite prve simptome tada je već kasno i potrebno je liječenje kanala.

Pa zašto se amalgam i dalje koristi?

  1. višestruko je jeftiniji je od kompozitnog materijala
  2. jednostavniji je za upotrebu i potrebno je puno manje vremena i znanja (edukacije) da se napravi  amalgamski ispun nego kompozitni.
  3. na bočnim zubima se ionako ne vidi koje je boje ispun, zar ne?

U našoj ordinaciji ne koristimo amalgam.

Na kraju da se samo malo još vratimo na trajnost kompozitnih ispuna. Željeli bi istaknuti i da trajnost ispuna najviše ovisi o Vašoj brizi i ažurnom provođenju oralne higijene i naravno znanju stomatologa i pravilnoj upotrebi kvalitetnih stomatoloških materijala. Npr. u našoj ordinaciji je uobičajeno korištenje koferdama koji omogućava izradu ispuna bez doticaja pljuvačke što neizmjerno povećava kvalitet i dugotrajnost ispuna. Također, koristimo samo najnovije kompozitne materijale nano tehnologije kao što su 3M ESPE Filtek Ultimate i Kerr Herculite XRV ultra (zemlje porijekla svih materijala u ordinaciji su isključivo USA, Japan i EU). Upotreba ovih materijala posljednje generacije garantuje pružanje vrlo kvalitetne usluge našim pacijentima kao i naš miran san.

Ono što vi možete učiniti da biste smanjili mogućnost nastanka karijesa je provođenje pravilne higijene usne šupljine i odgovarajući način ishrane. Naravno pored svega ovoga redovni kontrolni pregledi kod vašeg stomatologa, svakih 6 mjeseci do godinu dana, su od krucijalnog značaja za preveniranje nastanaka bilo kakvog problema, ili ukoliko je on i nastao, tada ga  saniramo u početnoj fazi, što je manje traumatično za pacijenta, a naravno i financijski isplativije. Na kraju, ima li šta bolje nego kad vam stomatolog kaže da je sve u redu, zar ne?